Waar kan ik terecht of moet ik zijn als ik wil beginnen met ondernemen in Vlaanderen?
Eenmanszaak of vennootschap oprichten?
In tegenstelling tot een eenmanszaak, heeft de oprichting van een vennootschap meer voeten in de aarde. Niet voor wat de eigenlijke startersformaliteit betreft. Wel voor wat de voorbereiding betreft.

Statuten

Een eenmanszaak oprichten, is zaak van u alleen. Een rechtspersoon heeft statuten nodig en daardoor vaak een notaris.

In sommige gevallen, is de tussenkomst van een notaris niet nodig > zie oprichting verschillende vennootschapsvormen.

Financieel plan

Een vennootschap starten, brengt ook de opmaak van een financieel plan met zich mee. Zoals geldt voor een ondernemingsplan in het algemeen, besteedt u ook best de nodige aandacht aan het (laten) opstellen of nakijken van uw financieel plan. Doe hiervoor beroep op een professional zoals bijvoorbeeld deze boekhouders en accountants met een hart voor starters.

Uw oprichtersaansprakelijk is hier immers van afhankelijk. Wanneer u genoodzaakt bent - om binnen de 3 jaar na de start - de boeken neer te leggen, dan zal uw financieel plan tegen het daglicht worden gehouden. Een vennootschap opstarten, is bijgevolg maatwerk.