Waar kan ik terecht of moet ik zijn als ik wil beginnen met ondernemen in Vlaanderen
Hoe een vennootschap oprichten?
In tegenstelling tot een eenmanszaak, heeft de oprichting van een vennootschap meer voeten in de aarde. Niet voor wat de eigenlijke startersformaliteit betreft. Wel voor wat de voorbereiding betreft.

Statuten

Een eenmanszaak oprichten, is zaak van u alleen. Een rechtspersoon heeft statuten nodig. In de meeste gevallen zal een notaris die voor u opmaken.

In sommige gevallen, is de tussenkomst van een notaris niet nodig. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de oprichting van een VOF.

Financieel plan

Een vennootschap starten, brengt ook de opmaak van een financieel plan met zich mee. Zoals geldt voor een ondernemingsplan in het algemeen, besteedt u ook best de nodige aandacht aan het opstellen of laten nakijken van uw financieel plan

Uw oprichtersaansprakelijk is er immers van afhankelijk. Wanneer u genoodzaakt bent - om binnen de 3 jaar na de start van uw onderneming - uw boeken neer te leggen, dan zal uw plan met de cijfers die u opstelde, tegen het daglicht gehouden worden. Een vennootschap opstarten, doet u niet tussen de soep en de patatten. Raadpleeg bijv. een boekhouder.