Waar kan ik terecht of moet ik zijn als ik wil beginnen met ondernemen in Vlaanderen
Zijn mijn papieren in orde?
Om te kunnen beginnen als zelfstandige, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Te beginnen met de algemene startersvoorwaarden zoals meerderjarig en handelsbekwaam zijn.

Verder moet u altijd over een attest bedrijfsbeheer beschikken (tenzij u hiervan vrijgesteld bent). Altijd moet u letterlijk nemen.

Het maakt niet uit of u start als klusjesman dan wel als freelance projectmanager. Altijd is altijd.

Trouwens ook het feit of u start voor eigen rekening dan wel in het kader van een vennootschap, maakt geen verschil uit. Net zo min als dat het geval is bij een hoofd- of een bijberoep.


Beroepskennis

Soms volstaat bedrijfsbeheer alleen niet. Dat is het geval bij de gereglementeerde beroepen. Hiervoor hebt u ook beroepskennis nodig.

Beroepskennis kunt u aantonen aan de hand van diploma's getuigschriften of praktijkervaring. Als u hierover niet beschikt, kunt u in bepaalde gevallen een beroep doen op de kennis van anderen of een aangepaste opleiding volgen.

Ondernemingsloketten kunnen u helpen met informatie aangaande de startersvoorwaarden.