Waar kan ik terecht of moet ik zijn als ik wil beginnen met ondernemen in Vlaanderen?
Zijn mijn papieren in orde?
Zelfstandige worden of met een eigen onderneming starten, gaat relatief vlot in België. Hoe word ik zelfstandige?

Startersformaliteiten eenmanszaak

  1. Open een financiële rekening bij een bank in België
  2. Controleer de lijst met gereglementeerde beroepen
  3. Laat u inschrijven als zelfstandige of doe dit zelf
  4. Sluit aan bij een sociale kas voor zelfstandigen

Startersformaliteiten vennootschap

U of uw boekhouder stelden ontwerpstatuten en een financieel plan op. U bezorgt ze - samen met een bankattest waaruit het beginkapitaal blijkt - aan de notaris. Deze zorgt voor de verdere opmaak en neerlegging van de statuten bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel. Die kent u een ondernemingsnummer toe dat u terugvindt op de kopie van neerlegging - die u met de post wordt toegestuurd.

Registreer u online of maak een afspraak bij een willekeurig ondernemingsloket.

Indien nodig activeert het loket uw btw-nummer als u zelfstandige wordt. Het loket vraagt hier automatisch achter en het gaat niet om een aanvullend nummer. Uw ondernemingsnummer kunt u vanaf dan gebruiken en overal vermelden als btw-nummer.