Waar kan ik terecht of moet ik zijn als ik wil beginnen met ondernemen in Vlaanderen
Hoe word ik zelfstandige?
Zelfstandige worden of met een eigen onderneming starten, gaat relatief vlot in België. U moet volgende startersformaliteiten vervullen.

Startersformaliteiten eenmanszaak

  1. Open een financiële rekening die u voor uw zelfstandige activiteiten gebruikt.
  2. Controleer of u beantwoordt aan alle startersvoorwaarden.
  3. Laat u inschrijven bij de Kruispuntbank van ondernemingen.
  4. Laat u aansluiten bij een sociale kas voor zelfstandigen

Startersformaliteiten vennootschap

U of uw boekhouder stelden ontwerpstatuten en een financieel plan op. U bezorgt ze - samen met een bankattest waaruit het beginkapitaal blijkt - aan de notaris. Deze zorgt voor de verdere opmaak en neerlegging van de statuten bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel. Die kent u een ondernemingsnummer toe dat u terugvindt op de kopie van neerlegging - die u met de post wordt toegestuurd.

Registreer u online of meld u met deze documenten aan bij een ondernemingsloket.

Indien nodig activeert het loket uw btw-nummer als u zelfstandige wordt. Het loket vraagt hier automatisch achter en het gaat niet om een aanvullend nummer. Uw ondernemingsnummer kunt u vanaf dan gebruiken en overal vermelden als btw-nummer.