Waar kan ik terecht of moet ik zijn als ik wil beginnen met ondernemen in Vlaanderen?
Moet ik sociale bijdragen betalen?
Voor uw zelfstandigenstatuut moet u aansluiten bij een sociale kas. 

Welke sociale kas kiezen en hoeveel bijdragen gaat u betalen?

De hoogte van de bijdragen die u moet betalen, hangt af van uw inkomsten d.w.z. de nettowinst die u realiseert. 
De sociale bijdragen die u moet betalen, dient u te verhogen met administratiekosten. Zij verschillen van kas tot kas en dienen om de werking en het beheer van de sociale kas te dekken. Eigenlijk is het niet netjes om te spreken van een sociale kas voor zelfstandigen.   

Die benaming wordt in de volksmond gebruikt. Het moet sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen zijn.

U bent vrij om te kiezen bij welk fonds u aansluit voor uw zelfstandigenstatuut. In de praktijk valt die keuze samen met uw keuze voor een ondernemersloket.

Zij werken altijd samen met een verzekeringsfonds wat maakt dat u ter plaatse - of online - uw aansluiting meteen kunt regelen. Gaat u op zoek naar een afzonderlijke kas, dan kunt u terecht bij deze sociale verzekeringsfondsen.