Waar kan ik terecht of moet ik zijn als ik wil beginnen met ondernemen in Vlaanderen?
Wat als ik personeel aanwerven wil?
Start u alleen of gaat u personeel aanwerven?

Een medewerker in dienst nemen heeft niet alleen financiële gevolgen. Er komt ook één en ander bij kijken.

Misschien is het een optie om te werken met iemand op zelfstandige basis zoals een freelancer.

Als u iemand vast wenst aan te werven, is het kwestie van de juiste medewerker(s) te vinden en alle administratieve verplichtingen in orde te (laten) brengen. Het zijn de sociale secretariaten die deze taak op zich nemen (niet te verwarren met een sociale kas).

Zij verzorgen uw aansluiting bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), zijnde de overheidsdienst die zich bezighoudt met de berekening en het innen van de sociale bijdragen voor werknemers en werkgevers.

Er bestaan steunmaatregelen op het vlak van tewerkstelling. Zeker voor nieuwe werkgevers, wat het geval is bij uw eerste aanwerving(en). Zie ook financiering en subsidies voor starters.

Vraag naar de steunmaatregelen bij uw sociaal secretariaat en/of bezoek deze website.

Meer over tewerkstellingsmaatregelen - en bijzondere doelgroepen - vindt u op werk.be en interessant om te raadplegen zijn ook de werklinks op de site van de VDAB.