Waar kan ik terecht of moet ik zijn als ik wil beginnen met ondernemen in Vlaanderen?
Waar vind ik kapitaal?
Op zich is het simpel. U stapt naar een bank of u zoekt een FFF-lening (family-friends-fools).

Alleen is het meestal niet zo eenvoudig om aan voldoende startkapitaal te geraken.

Er bestaan alternatieve bronnen indien de eigen middelen niet volstaan.

Risicokapitaal

Hierbij gaat het om een tijdelijke kapitaalinjectie waarbij geen waarborgen gevraagd worden. Via aandelenparticipatie of obligatieleningen wordt de toegang tot bancair krediet verhoogd.

Soms gaat het niet alleen om de inbreng van kapitaal maar eveneens van kennis (managementondersteuning) zoals bij de Business Angels.

KapitaalverschaffersCrowdfunding

Crowdfunding is een manier waarbij kleine investeerders (the crowd) instaan voor het kapitaal. Het is de jongste financieringsvorm waarbij mensen geld uitlenen (of schenken) aan projecten. De wijze van beloning verschilt van project tot project en de transactie verloopt volledig online.

Platformen

  • Socrowd werkt met achtergestelde leningen


Participatiefonds

Het Participatiefonds Vlaanderen biedt voordelige leningen aan voor specifieke doelgroepen zoals starters, werkzoekenden, vrije beroepen en innovatieve projecten.

Er bestaat ook een participatiefonds voor de sociale economie. Daarvoor kunt u terecht bij Trividend.

Wie helemaal geen toegang heeft tot een financieringsvorm, kan beroep doen op een microkrediet.

En als u de bomen door het bos niet meer ziet? Dan kunt u (gratis) terecht bij FINMIX