Waar kan ik terecht of moet ik zijn als ik wil beginnen met ondernemen in Vlaanderen?

Proficiat u wilt een eigen zaak starten en zelf uw carrière in handen nemen?


Of u wilt zich oriënteren en mogelijk een onderneming starten?

Weet dat u er niet alleen voorstaat.

Er bestaan tal van ondersteunende diensten. Zowel op het vlak van informatie als op het gebied van advies of begeleiding. De ene keer gaat het om een privaat initiatief. Een andere keer is het de overheid die de zaken regelt - of de privé met financiële steun van de overheid.

Voor wie een eigen zaak beginnen wil, maakt het weinig uit wie met wat kan helpen.

Hoofdzaak is dat u geholpen wordt en liefst door de meest aangewezen dienst(en).

START to START
 wijst starters daarom de weg via deze duidelijke portaalsite.


We vertrekken niet vanuit het bestaande aanbod, wel vanuit uw vraag of mogelijk probleem.

De voorgestelde vragen waaruit u kunt kiezen, zijn eigen aan mensen die een zaak opstarten.

Wij linken naargelang uw specifieke situatie door naar het meest relevante startersaanbod. 

Praktisch - net zoals mensen die een eigen bedrijf starten.

Mensen zoals u dus.